Geachte klant,

Wegens werken kan het zijn dat er zich op dinsdag 13 maart 2018 korte onderbrekingen voordoen in het algemene telecommunicatienetwerk. Ten gevolge hiervan is het waarschijnlijk dat wij tijdelijk niet beschikbaar zullen zijn, noch per telefoon, noch per mail. Bij hoogdringendheid kunt u ons nog steeds bereiken op ons noodnummer 0496/24 22 22.

 

 

Cher client,

A cause de travaux, il est possible qu’au mardi 13 mars 2018 il y aura de courtes interruptions dans le réseau général de télécommunication. Il est donc probable que nous serons temporairement inaccessibles, aussi bien par téléphone que par e-mail. En cas d’urgence vous savez toujours nous joindre sur notre numéro de secours 0496/24 22 22 . Merci pour votre compréhension.