Een vastgoedexpert is uiteraard iemand met de nodige kennis en ervaring in het vastgoedgebeuren.

Maar hij is ook meer dan dat. Het is vooral iemand die zich gespecialiseerd heeft in de volgende 3 domeinen:

  • Het opstellen van omstandige plaatsbeschrijvingen. Naar aanleiding van het begin of de beëindiging van een huurcontract bijvoorbeeld. Dit is trouwens bij wet verplicht. Of bij bij ophanden zijnde grote werken, zodat naderhand eventuele schade precies kan worden vastgesteld.
  • Het opmaken van schaderegelingen. Een vastgoedexpert kan u precies vertellen wat een bepaald schadegeval aan uw onroerend goed kost en u begeleiden bij, bijvoorbeeld, uw verzekeringsmaatschappij.
  • De berekening van de waarde van uw onroerend goed. Een vastgoedexpert “schat” niet wat uw woning of appartement waard is, maar berekent dit en kan u haarfijn en zwart op wit het resultaat van zijn berekeningen voorleggen.