Vanaf vandaag mogen wij onze kantoren terug openen voor onze klanten. Aan degenen die bij ons willen langskomen, vragen we echter rekening te willen houden met het volgende:
– Gelieve alleen binnen te komen
– Indien u geen afspraak heeft, kunt u maximaal 30 minuten binnen blijven
– Wij kunnen aan onze balie maximaal 2 personen tegelijk ontvangen
– Het dragen van een mondmasker is verplicht in onze kantoren
– Gelieve in het kantoor steeds anderhalve meter afstand te houden
– Gelieve bij het binnenkomen uw handen te ontsmetten
– Indien er een document ondertekend moet worden, vragen we u om dat te doen met uw eigen schrijfgerei

A partir d’aujourd’hui, nous pouvons rouvrir nos bureaux pour nos clients. Cependant, nous demandons à ceux qui souhaitent nous rendre visite de considérer ce qui suit:
– Veuillez entrer seul
– Si vous n’avez pas de rendez-vous, vous pouvez rester à l’intérieur pendant 30 minutes maximum
– Nous pouvons recevoir un maximum de 2 personnes en même temps à notre comptoir
– Le port d’un masque buccal est obligatoire dans nos bureaux
– Veuillez garder une distance de 1,5 mètre dans le bureau
– Veuillez désinfecter vos mains en entrant
– Si un document doit être signé, nous vous demandons de le faire avec votre propre matériel d’écriture