Wegens de situatie met betrekking tot het Coronavirus, zien wij ons verplicht alle Algemene Vergaderingen te annuleren en dit vooralsnog tot 19 april. De vergaderingen zullen op een later te bepalen tijdstip opnieuw worden samengeroepen.
Onze kantoren blijven in de mate dat dit toegelaten blijft, open. We vragen u evenwel om, in het belang van eenieders gezondheid, een bezoek aan ons kantoor zoveel als mogelijk te vermijden.
Sowieso blijven wij bereikbaar via telefoon of mail.

En raison de la situation concernant le Coronavirus, nous sommes obligés d’annuler toutes les Assemblées Générales et ce jusqu’au 19 avril. Les réunions seront convoquées à un moment qui sera déterminé ultérieurement.
Nos bureaux restent ouverts dans la mesure où cela est autorisé. Cependant, nous vous demandons, dans l’intérêt de la santé de tous, d’éviter autant que possible de visiter notre bureau.
Dans tous les cas, nous restons disponibles par téléphone ou par e-mail.