En het recht op huisdieren geldt niet alleen voor huurders, maar ook voor eigenaars. Dus: best eens nazien of uw statuten of reglement van mede-eigendom niet in strijd zijn met het EVRM.